Sisuloome

Sisuloome teenus aitab muuta Sinu sotsiaalmeedia kanalid aktiivsemaks ning suunata kliente.

Küsi pakkumist

Sisuloome sotsiaalmeedias aitab olla pildis

Oleme sageli tähele pannud, et sotsiaalmeedia kanalid võivad unarusse jääda, sest ettevõtjal endal ei ole lihtsalt aega, et kirjutada postitusi ning kujundada pildimaterjali. Ettevõtjal on igapäevategevusi üsna palju ja kõigele ei ole võimalik ühepalju tähelepanu pöörata ning see on igati mõistetav, sest kõige olulisem on keskenduda siiski klientidele ehk sellele, mis raha sisse toob. Tuleme appi ja pühime tolmu Sinu sotsiaalmeedia kanalitelt, rõõmustame fänne põnevate sisupostitustega, korraldame üleskutseid, kasutame sotsiaalmeedia kanaleid müügikanalitena nagu need ka olema peaksid. Meie professionaalsed sisuloojad leiavad iga äri juurest põnevaid külgi, mida leidlikult presenteerida.

Olgu Sinu sotsiaalmeedia kanaliks Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Youtube või midagi muud – paneme üheskoos paika, millist eesmärki peaks see kanal teenima. Kui eesmärgid paigas, siis hakkame sisu looma ehk koostame visuaalid ja tekstid ning haldame Sinu sotsiaalmeedia kanalit. Tegemist on pikemaajalise teenusega, mis hõlmab pidevat koostööd kliendiga, et saada sisendit sisupostitusteks.

Teenuse hind sõltub tööde mahust ja eesmärkidest, mida soovitakse saavutada. Samuti mõjutab hinda ka postituste sagedus ja ka lisa ülesanded, mida on vaja halduse käigus teha. Esmalt oleks tarvis teha kohtumine, mille käigus panna paika eesmärgid ja kaardistada ära maht ning seejärel saame teha personaalse pakkumise lähtuvalt Sinu ettevõtte vajadustest.