Tisleripuit

05.10.2023

Tisleripuidu väärtus turul seisenb selles, et väärindavad eestimaist puitu, kogu tootmisprotsess toimub Kuremaa saeveskis ning valmistoodang jääb laias laastus Eestisse. Nagu ütleb ka nende hüüdlause, on ettevõtte missiooniks pakkuda eestimaist väärispuitu mõistliku hinnaga.

Klient tuli meie juurde sooviga teha puidutööstuse maailmas midagi ägedat, et eristuda konkurentidest, olla suuna näitajaks ning jõuda oma pakutava toodanguga iga inimeseni. Projekti erilisus seisneb selles, et Missiooni meeskonnaliikmed, kes antud projekti kallal töötasid, käisid esmalt Tisleripuidu tehases Kuremaal, et saada kliendi visioonist ja mõtetest paremini aru, kaardistada ära vajadused ning leida ühes koos lahendus, mis aitab täita ettevõtte eesmärki ning tekitada lõpptarbijas huvi puidumaailma võimaluste vastu.

Nii leidis uue veebilehe disain oma inspiratsiooni puidu korrapäratutest läbilõigetest ja värvidest. Disainis on läbivalt kasutatud voolavaid jooni andmaks edasi looduse korrapäratust. Projekti ühe suure osa moodustab ka inspiratsiooninurk, mille eesmärk on näidata igale inimesele, mida kõike on võimalik servamata ja servatud lauast või plangust valmistada. Kliendi üks suur visioon on olla uue veebilehega koht, kust iga külastaja leiab lahenduse puitmaterjali kasutamiseks – olgu selleks siis lihtsalt inspiratsiooni ammutamine, materjali leidmine juba olemasoleva idee valmistamiseks või hoopis tisleri leidmiseks, kes idee ellu võiks viia. Lehele annavad kindlasti professionaalse ja pilku püüdva välimuse professionaalsed pildid, mida käisime Kuremaa saeveskis ja Tartus Tisleripuidu laos pildistamas.

Projekti kulg ja koostöö kliendiga oli sujuv – tema visioon, meie oskused ja lahendused. Oleme rõõmsad, et saime projekti elluviimisel oma nõu, jõu ja kogu meeskonnaga abiks olla, et Tisleripuidu e-äri ning sõnum jõuaks iga inimeseni!